За нас Импресум Контакт

Овче Поле на Македонската Радио Телевизија (видео)

 

Претставување и прикажување на Овче Поле во „Македонија наутро“ на МРТ1, 28 декември 2018.

Објавено на 30.12.2018, прочитано 2336 пати

Во изминатите седум години Овчеполието беше споменато во дузина прилози и емисии на неколку телевизии од Македонија, регионот и странство, беа продуцирани десетици радиоемисии за културното наследство и природните ресурси на Овче Поле, за Овчеполската Котлина пишуваа повеќе дневни весници, но и интернет страници од Македонија и странство, беа објавени многу текстови, преводи и документи на интернет страници и блогови, а Овчеполскиот регион стана единствен во Република Македонија кој за релативно кратко време доби толкава промоција и збирка со значајни објавени книги.

 

Погледнете го гостувањето на м-р Никола Ристевски од Овче Поле во емисијата „Македонија наутро“ на МРТ1:

 

 

ОВЧЕ ПОЛЕ

- Пет дигитални изданија (е-книги)
- Три научни трудови со SBRG
- Магистерски труд „Управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската Котлина“
- Седум објавени книги - печатени изданија:
Имагинариум
Зборник за Овче Поле 1, 2 & 3
Зборник за Кратово 1
Свети Николе - главната населба во Овчеполската Котлина
За Овчеполските работи